MINA   KÄLLOR

Dessa sidor beskriver min helt egen tolkning av vår gemensamma Skandinaviska historia.  Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar i aktuella ämnen.  


Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter,  skrifter av amatörforskare,  Riksantikvarieämbetets Fornsök samt ur  t.ex  lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Från flera av dessa källor tillsammans bildar jag mig min egen uppfattning av historiska skeenden och platser.  Mina teorier kommer således ur en mix av många olika källor, därav förekommer  källhänvisningar mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa summariskt, alltså utan noter i mina texter.

Steffe 2017