OLSBORG

en teaser kring en kommande artikel

10 km. öster om Tanumshere beskriver det ungefärliga läget på platsen.  

Önskar man besöka platsen torde GPS vara det bästa  hjälpmedlet.  Vill minnas att undertecknad fick göra ett par försök innan jag fann en parkering i anslutning till detta fina exempel på en betydande plats i vår krigiska historia.

Överflygning  av  Olsborg  i  nådens  år  2023 e.Kr.

En liten teaser kring en kommande artikel.

Ruinen efter 1500 tals borgen Olsborg, eller Olofsborg som den också kallats, ligger på en platå högst upp på ett brant berg.   I väster, söder och öster stupar berget ner i etapper och i väster sticker det ut som en udde i Bullaresjön.

I norr är det kortare branter med flackare partier emellan och det är på den sidan som det är lättast att komma upp till toppen.  Idag ligger byn Sundshult någon kilometer söder om och runt omkring enstaka gårdar men för 500 år sedan var detta en närmast obebyggd trakt.

Borgen byggdes under slutet av Kalmarunionen. Denna union mellan Danmark, Norge och Sverige hade länge varit svag och det fanns ett svenskt motstånd mot den danska dominansen.

Norge kom att få en mellanställning och flera norska adelsmän hade släktförbindelser och anknytning till Sverige.

Det här var en tid med återkommande strider som också berörde Viken, det vill säga norra delen av Bohuslän, och berget vid Bullaresjön var en strategisk plats för en borg.