Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Börjefjällets  fornborg  -  jag  såg  den  2013

Parkera vid Krokslättsvallen,  skylt med information och vägvisning finns.

BÖRJEFJÄLL   FORNBORG

RAÄ Fornsök   -   Mölndal 51:1


På en höjd över Möldal, 500 m söder om Öis gården ligger Börjefjäll fornborg.


Det är en borg som i vanlig ordning erbjuder fantastisk utsikt, denna gång över Mölndal.


Tänker mig att då borgen var i bruk var säkert Mölndalsån mycket bredare och seglingsbar. Här i från kunde man lätt kontrollera trafiken.


Fornborgen mäter c:a 250 x 250 m och är belägen på en hög bergrygg med skydd av branta stup söder och väster, övriga vädersträck var förstärkta med vallar av sten.


Förutom att betänka att här har människor rört sig under ett antal hundra år - förmodligen oftast vid oros- tider men kanske även för bevakning av farleden i dalgången i väster (dagens Möldalså) - så finns inte mycket annan information att delge.

Sakta på väg uppåt - letar efter en lämplig angrepps-punkt för att komma ända upp på borgplatån.

Här har jag funnit en sänka i berget som verkar vara bra och har rätt riktning  -  suddig bild, måste ha sluntit just i foto-ögonblicket.

Nästan uppe nu  -  passerar rakt över en stenvall  -  är nog inom borgområdet nu.

Här är en tydlig stenvall anlagd på en bergskant för att försvåra för den lede Fi.

Promenad på en försvarsvall lagd av människo-hand  -  jag  är så exalterad över fyndet att jag endast filmar stenarna mot marken :)      b Avslutar filmen då jag står på den södra spetsen av berget / borgen och bjuder på ett svep över Mölndals centrum.