Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Väg 160 norrut från Varekil, efter c:a 4 km tag vänster vid skylt ”Runsten”, kör 500 m och parkera, info-skylt finns.

Alldeles intill domarringarna, strax söderut ligger ett gravfält och ytterligare söder härom står Hogastenen.


Med största sannolikhet har samtliga dessa gravar och minnesplatser hört till samma begravningsplats för människorna i trakten i många hundra år.


Både stenen, gravfältet och domarringarna finns att studera separat under rubrik  RESTA STENAR & GRAVFÄLT

Domarringar  i  Hoga  anno  2015

DOMARRINGAR  I  HOGA

RAÄ Fornsök   -   Stala 12:1


I samband med en vintrig utflykt till Hagadösen på Orust passade jag på att ta en titt på ett par domarringar i Hoga (samt även Hogastenen och ett närliggande gravfält).


Väl på plats kunde jag konstatera att dessa två domarringar är kraftigt skadade, förmodligen har man någon gång i tiden försökt flytta på stenarna för att komma åt att odla jorden mer bekvämt. Ett par stenar tycks saknas, kanske har man lyckats forsla bort dessa.


Hur som helst, är det en skön känsla att stå i domarringen och blicka ut över horisonten, samma horisontlinje som ringarnas byggherrar såg för si så där 2000 år sedan.


Med stor sannolikhet är domarringar är en gravmarkör, även om några menar att de är tingsplatser, kanske har de tjänat båda dessa syften.


Dessa två domarringar i Hoga är ej undersökta men troligtvis rymmer de brandgravar då detta gravskick blev allt vanligare under järnåldern.


Den bördiga dalgången nedanför domarringarna har brukats alltifrån stenåldern fram till våra dagar.


Hoga och Vräland anses vara ortsnamn med förhistoriskt ursprung, Vrä- syftar antagligen på bäcken mitt i dalgången. Bäcken var under järnåldern betydligt större än nu och då troligen seglingsbar.

Svårt att urskilja stenarna,  men de finns där i en komplett ring om nio stenar.   De har med stor säkerhet legat precis som de gör idag under kanske hela 2000 år,  vilket gör upplevelsen magisk  -  att här stå nu i nådens år 2015.

Traditionsenlig respekt visas här för de hädangångna - strax innan jag lämnar denna känslomässigt starka plats.

Trotjänaren och mitt resesällskap på mina historiska utflykter !