Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Fyra km norr om Alingsås på E20, Bälinge, tag av mot Ljurhalla. Efter c:a 9 km ser du skylt ”Herrevadsbro” mot vänster,  fortsätt förbi och kör ytterligare en dryg km,  tag så vänster.  

Kör 300 meter fram och du skall då kunna finna domarringen alldeles intill vägen på vänster hand.

Domarringenn vid  Heradsvad  år  2017

DOMARRING  VID  HÄRADSVAD

RAÄ Fornsök   -   Nårunga 4:1


Det är söndag igen, den 26/3 2017, och det är dagen efter ett besök vid Kvinnestads borg strax söder om Vårgårda.


Hemkommen efter Kvinnestads-besöket fann jag vid mina studier på kammaren att borgen kan ha haft inblandning i slaget vid Herrevadsbro 1251 såsom ett fäste för Birger jarl.  


Denna lärdom gjorde att jag just denna dag gjorde ett besök vid Herrevadsbro strax norr om Nårunga, en fantastisk upplevelse blev det.


I samband med Herrevadsbro-utflykten ville jag också se om jag kunde finna platsen för en eventuell massgrav från slaget.


Av en slump hittade jag då en domarring !  Vad gäller fenomenet domarringar finns inget nytt att meddela. De består av är en stenkrets, oftast med udda antal stenar.
Det finns olika uppfattningar kring dessas funktion. Vissa menar att det är gravmarkörer, emedan andra menar att de använts så som tingsplatser.  


Man menar då att det vid varje sten satt en utvald domare och i och med det udda antalet stenar kunde en dom aldrig bli oavgjord.

Undertecknad menar att domarringarnas funktion mycket väl kan ha tjänat både så som gravmarkör och som tingsplats.  


Kanske var de först en grav som senare blev en tingsplats ?

Domarringen mot nordväst uti nådens år 2017.

Domarringen i Häradsvad i förhållande till platsen för slaget vid Herrevadsbro   (slaget stod här vid Säveån menar undertecknad med flera bland andra Jan Guillou).