Fornborg  (nr.1)  å  Älvrummet  då  vi  räkna  2017

Googla upp Älvrummets naturreservat i Trollhättan, mata sedan in uppgifterna i din GPS, följ den!  Parkering finns, skyltar finns, röset ligger alldeles invid gångstigen, således lätt att hitta.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

FORNBORG  (1)  ÄLVRUMMET

RAÄ Fornsök   -   Trollhättan 170:1


Söndagen 30 april 2017,  jag är på väg mot Trollhättan och i första hand vill jag se dragrännorna som nyttjats av bl.a vikingarna för att dra skeppen landvägen förbi fallen vid Göta älv.


Vidare var siktet inställt på två fornborgar och några ytterligare fornlämningar som jag memorerat vid tidigare studier på kammaren.  
Samtliga dessa fornlämningar ska finnas i Älvrummets naturreservat som ligger precis invid Göta älvs västra strand,  i höjd med Trollhättan centrum.   Reservatet omfattar ett högt berg som erbjuder vidunderlig utsikt.


Det var inte utan att jag var lite rädd (för höjden och stupen) ibland, t.ex vände jag flera gånger då modet svek att gå ned mot älven på smala stigar.  Jag gick mest uppe på trygga berget en bra bit från stupen för att då och då göra små framstötar mot stupen för att kolla utsikten.
Efter en ganska lång och lite strävsam promenad tror jag att jag fann borgen (fornborg nr.1).  Hade endast tillgång till de små kartorna i iPhonen samt den kartbild jag hade memorerat att gå efter.


Borgen visade inga självklara lämningar av vallar,  endast fragment som lätt skulle kunna missas om man inte visste vad man letade efter.


I övrigt är inte mycket nytt att berätta om fornborgarna så som företeelse,  intet mer än att man tror att de flesta byggdes under folkvandringstid,  c:a 400 - 550 e Kr.

Borgarna hade olika funktioner, vissa var byggda som en tillfällig hemvist dit den kringboende befolkningen flydde i orostider emedan andra bevakningsposteringar utmed  t.ex viktiga transportleder.


Jag skulle gissa att just denna borg på berget i Älvrummet är en bevakningsborg, även om jag inte lyckats bedöma dess omfattning så synes mig läget endast medge en mindre förskansning samt utsikten över Göta älv är perfekt.


Tilläggas skall att jag inte hittade dragrännorna, men jag tänker återkomma för att finna dem.

På väg upp till borgen, här känns det nästan som att jag börjar komma fram men det visade sig vara en bra bit kvar.

Framme !     

(är jag nästan helt säker på)

Borgens högsta punkt,  perfekt utsikt över Göta älv,  både mot norr och mot söder.    


Kanske låg man här på mage och spanade en gång för si sådär 1500 år sedan,  svindlande tanke ... i dubbel bemärkelse.   Tog även några steg uppå en av de tydligaste lämningar efter en av borgens vallar/murar.

Här en del av de sparsamma resterna av vallar jag kunde finna.

Ytterligare rester.


Tänk  -  att här i det nära området har ett antal av våra gemensamma förfäder framlevt sina liv.  Man har för sin överlevnad jagat, fiskat, brukat jorden och vårdat sina tamdjur.   I orostider har man sökt skydd och hävdat sin fred i denn borg.