Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Jag  stod  på  fornborgen  i  Backa  året  2015

Tingstadstunneln under Göta älv i norrgående, kör av mot Brunnsbo, tag genast höger norrut, efter 1,5 km tag vänster in bland villorna, och för sista biten på resan får jag hänvisa till kartsinnet och din iPhone.

FORNBORGEN   I   BACKA

RAÄ Fornsök   -   Backa 1:1


En söndag i augusti 2015, semesterns sista skälvande dagar, humöret inte det allra bästa och inget att göra.  Beslöt att göra en historisk söndagsutflykt för att om möjligt höja humöret.


Begav mig mot en Fornborg som jag visste skulle finnas i Backa, mitt ibland villorna där.


Då jag parkerat bilen och begivit mig in i skogen, tog jag fram iPhonen och bestämde riktning, 100 meter senare stod jag på en hög bergknalle.


Inga spår av murar hade jag sett på vägen upp, men jag var säker,  jag stod mitt i Backa Fornborg.


Försökte skapa mig en bild av borgens begränsningar, men vegetationen var tät,  jag var svettig, och berget var högt.


Just denna dag valde jag att ge upp djupare undersökningar och i stället bara njuta av borgens högsta punkt och att öppna upp för känslan av historiskt sammanhang då jag blickade ut över omgivningarna, samma horisont som för minst 1000 år sedan.


Ytterligare en historisk utflykt kunde läggas till handlingarna.


Trots avsaknaden av spår av mänskliga lämningar så var jag i en klart bättre sinnesstämning då jag antog resan hem.

Horisonten där borta, är säkert densamma som folket här för 1500 år sedan såg då de blickade ut från borgens utkikspunkt.

Stadsdelen Backa, Göteborg 2015.