Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Väg 160 norrut från Varekil, efter c:a 4 km tag vänster vid skylt ”Runsten”, kör 500 m och parkera, info-skylt finns.

GRAVFÄLT   I   HOGA

RAÄ Fornsök   -   Stala 1:1


I samband med en vintrig utflykt till Hagadösen på Orust passade jag på att ta en titt på ett gravfält i Hoga (samt även på den närliggande Hogastenen och ett par domarringar).


Då man kommer upp för den långa backen upp mot gravfältet slås man av den vidunderliga utsikten.


Horisontlinjen är den samma idag som den var vid tiden då man anlade dessa gravar, för kanske 2000 år sedan.


Då det nu är snö på marken och övertorvning förekommer kan jag endast hitta några av de större gravhögarna, men jag är nöjd och glad ändå.  Platsen är oerhört vacker i det vintriga landskapet.


Gravfältet är 190 x 60 m och omfattar 8 högar och 17 runda stensättningar.  Gravhögarna är inte undersökta men med stor säkerhet kan man anta att de är brandgravar,  vilka blev allt vanligare under järnåldern.Alldeles intill gravfältet, strax söderut står Hogastenen och strax norr härom står två stora domarringar.  


Med största sannolikhet har samtliga dessa gravar och minnesplatser hört till samma begravningsplats för människorna i trakten i många hundra år.


Både stenen, gravfältet och domarringarna finns att studera separat under rubrik  RESTA STENAR & GRAVFÄLT

Gravfältet  i  Hoga  anno  2015

Mot sydost här uppe på höjden ovan gården Hoga.   Anar gravhögar en bit längre fram.

En vacker hög  -  här ser jag mot nordväst - skymningen har kommit - måste snart lämna gravfältet.

Mot norr.

Mot norr igen.


Se vilka vackra platser man valde för sina döda för mycket länge sedan -  idag synes mig att den fina omtanke saknas.