Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Från Furusjö tar man sig upp i samhället, söker efter vägen mot Moon, tar av höger under järnvägen mot Lilla Slätthult.


Mitt för gården Slätthult viker man av till vänster på en traktorstig, går 100 meter tills man ser en liten stuga, då viker man av in i skogen 25 meter, sedan är man på plats.

En  diskret  liten  lämning  vid  mina  rötters  trakt  

GRAVFÄLT   LILLA   SLÄTTHULT  

RAÄ Fornsök   -   Habo 73:1


Ofta är de små, nästan osynliga och bortglömda fornlämningarna de allra finaste.


En torsdag i augusti 2014 tog jag en promenad med målet inställt på ett gravfält vid Lilla Slätthult i Västergötland alldeles i området där mina egna rötter på fädernet finns, i närheten av Furusjö, c:a 30 km. nordväst om Jönköping.  Där skulle finnas en domarring.
Det var inga som helst problem att hitta fram till platsen, lite svårare blev det dock att identifiera själva domarringen.


Gravfält ska enligt RAÄ bestå av 8 fornlämningar.  Dessa ska bl.a. utgöras av domarringar.  I nom gravfältet  finns också enstaka små klumpstenar, vilka möjligen kan ha ingått i ytterligare domarringar.


Gravfältet är i nordost skadat av en grustäkt samt kringskuret av kringliggande åkrar som med tidens gång troligtvis medfört bort-odling av gravar och monument.
De stenar jag hittar är kraftigt över-mossade och svåra att upptäcka och identifiera så som delar av historiska monument.


Jag lyckas till slut identifiera en ganska tydlig stenkrets och blir i vanlig ordning varm inombords, då jag får möjlighet att en stund kan visa de grav-lagda min vördnad.

Tänk att få kunna uppleva bara en liten, liten kort stund av samvaro med dessa tidiga människor under deras egen tid, vid deras egna boplatser ...


Hur såg landskapet ut då?  Odlade man samma åkrar som ligger här omkring idag?  Var finns deras boplatser?


De bör ju ha bott här alldeles i närheten..... mina förfäder.

Här hittar jag den första lite större stenen, varpå jag strax kunde förstå att stenen var en del av en liten oansenlig domarring (se filmen här nedan).


Detta kan vara en lämning efter mina förfäder som levde sina liv på denna plats kanske för så länge sedan som under slutet av bronsålder - en hisnande tanke för mig.


Domarringar anlades i vår del av världen så tidigt som från yngre bronsålder (strax före 500 f.Kr.) men de flesta domarringar tros hos oss vara anlagda under folkvandringstid (400 - 550 e.Kr).


Hur som helst - angående denna lilla rest av en domarring - den är gammal - mycket gammal.

Jag ghr mig här ett varv kring en  liten oansenlig domarring i trakterna av mina egna rötter i Västergötland.   Ringen består av små övermossade stenar men lika väl - här ligger de som vittnen om våra förfäder verksamhet i trakten.