Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Hakereds  fornborg  -  jag  stod  här  året  2013

Från Göteborg mot Kungälv,  strax innan Kungälv, kör mot Bohus fästning och sedan vid rpndellen, kör mot Säve. Efter ett par km finns en liten avtagsväg på höger sida med en liten parkeringsyta.  Sedan blir det promenad 300 meter norrut.   Äsch - använd GPS !

HAKEREDS   FORNBORG

RAÄ Fornsök   -   Rödbo 5:1


Söndagen den 3:e februari 2012 kände jag ett behov att besöka någon plats med koppling till våra förfäders historia.    Valet föll på Hakereds fornborg.  Borgen är anlagd söder om Nordre älv, strax söder om Kungälv.    På något konstigt sätt känner jag mycket för de släkten som kämpat på i en hård verklighet, långt före oss.  


Jag är säker på att vid tiden för denna borgs  verksamma tid,  för c:a  1500 år sedan,  var det otroligt hårt att leva.


Mot denna bakgrund känner jag en mycket stor vördnad och respekt för dessa människor.Hakereds fornborg ligger i ett område med mycket historia då det under långa tider varit en gränsbyggd mellan rivaliserande folkgrupper.


Det finns flera grannborgar i området då det i forntiden varit viktigt att här på gränsen stå stark emot t.ex. Norrbaggen.


Rakt över Nordre älv mot nordost ligger platsen för det gamla Kongehälla.   Kungahälla omtalas som kungsgård redan på 900 talet,  och blev sedermera Bohusläns första stad och var på 1000 talet en av Norges strategiskt viktigaste städer.

Här fanns förutom stadsbebyggelse en kastal som senare byggdes om till ett Augustinerkloster (1180).


Resterna av klostret på Klosterkullen kan beskådas än idag.


Snorre Stulasson skrev på 1200 talet om Kungahälla  "att det icke fanns någon mäktigare stad i hela Norge på den tiden."

Här är första ögonkontakten med borgen, tydliga rester av en mur mitt i bilden, fantastiskt att stenarna ligger kvar här efter alla år som gått sedan borgen var i bruk.   Man undrar vilka människor som byggt borgen, och från vilken omgivning de kom och levde sina liv.


Funderar också på om just denna borg har utsatts för angrepp någon gång i tiden -  och i så fall om de som då bemannade borgen klarat livhanken ...

Ytterligare en murrest,  spännande,  ska se om jag kan avgöra borgens omfattning genom att följa murarna.


Uppskattningsvis är borgbergens omfattning c:a 400x300 m, och begränsas av stup och branta sluttningar mot alla håll utom mot öster och söder.  Två längre vallar om c:a 60 meter vardera är tydligast,  båda vallarna synes har haft varsinn ingång.

En naturlig svacka i terrängen som förstärkts med mur.   Det är mycket sten här i skogen, men jag bedömer att en hel del har försvunnit under senare tider och använts till betesmurar och andra byggnadsverk vid bondgårdar i omgivningen.


Samma stenar som anfäder släpat upp till borgen har senare släkten släpat ner till åkrar och ängar.

Från fornborgens topp har man idag utsikt över Nordre Älv, Bohus fästning och Ragnhildsholmen.

På tiden då borgen var aktiv hade man säkert 360° fri sikt. Träd och vegetation var antagligen mindre påträngande för 1500 år sedan, och nödvändig uthuggning gjordes säkert också, då fri sikt var väsentligt för säkerheten på borgen.  Här ovan dagens vy mot öster