Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Hällkistan  på  Lundskullen  år  2012

Gravfältet ligger 4 km norr om Vårgårda, håll ögonen mot öster, då ser du gravfältet på kullen, sväng höger.

HÄLLKISTAN PÅ LUNDSKULLEN

RAÄ Fornsök  -   Södra Härene 6:1


En söndag i maj 2012 gjorde jag mig en utflykt till Lundskullen, 4 km norr om Vårgårda, på jakt efter en hällkista.


Här fanns parkering samt en blek informationstavla, vilket jag blev glad för. Lundskullen är också ett gravfält från   järnåldern,  men det visar sig att trakten var befolkad långt tidigare. Här finns en också en hällkista.


Människorna som byggde hällkistor levde under senare delen av yngre stenåldern 2300 - 1800 fKr.  (strax efter att stenarna i Stonehenge restes).


Längst bort på kullen mot väster fann jag hällkistan. Den ligger inte på högsta punkten vilket jag hade förmodat då jag studerat kartan inför utflykten.


Hällkistan byggdes för att ge plats åt flera döda, i gravar som denna kan upp mot ett 60-tal individer gravsatts.  Sannolikt har här människor ur en ätt, eller från en större gård fått sin sista (?) vila.

Det är tydligt att se kontinuiteten här,  jorden brukas än idag 4000 år sedan hällkistans människor närde sig på densamma.

Hällkistan sedd från söder, från var ingången en gång fanns.  

Takhällarna är sedan länge tyvärr borta,  stulna av moderna människor för att användast till någon bro eller till en trapp-sten.

Mot norr.

     

från  det  inre  av  kistan

Det inre av hällkistan på Stora Lundskullen.  

Foto. Gustaf Ewald, Vänersborgs museum 1951.

Det inre av hällkistan på Stora Lundskullen.  

Foto. Steffe, Göteborg 2012.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL