NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

SGU  -  Sveriges Geologiska Undersökning

https://www.sgu.se

HÄLLRISTNING  I  BASTERÖD

RAÄ Fornsök   -   Klövedal 11:1


Denna lördag, den 5 oktober 2019 var mitt huvudmål ett återbesök vid järnålders-gravfältet vid Pilane å Tjörn.


Vid mina senare besök å Pilane  (jag är här varje år sedan flera år för att avnjuta konstutställningarna som här visas årligen sedan 2007) har jag noterat en hällristning just vid vägskälet före det att man anländer Pilane.


Återbesöket vid järnålders-gravfältet handlade om att komplettera den redan publicerade sidan om gravfältet med flygfilmer för att ytterligare förtydliga detsamma.

Hur som helst, på hemvägen beslöt jag att stanna vid hällen med ristningarna.  Svårt att parkera, det fick bli mitt på den lilla vägen mot Pilane.


Ristningarna gjorde mej, precis som förväntat, varm i hjärtat.  Känns närmast hisnande att stå här vid dessa meddelanden från mina förfäder.


De som ristade skeppen levde här i omgivningen för c:a 3500 år sedan,  jag blir rörd.

Tag sikte mot Kållekärr på Tjörn, efter Kållekärr är det skyltat mot Pilane.  


Väl framme erbjuds goda parkeringsmöjligheter samt, under konstutställningen mellan mitten av maj till mitten av september, finns möjlighet att köpa kaffe och muffins.


Vet inte vad de säger i kassan om man endast önskar se gravfältet, vi får hoppas att de släpper in dej utan avgift.

Ristningar  å  Pilane  anno  2019

Mot  sydost.


På väg hem blev jag nu tvungen att stanna vid ristning.  Att jag inte gjort det tidigare kan bero på att det helt saknas lämplig parkeringsplats härvid.  Jag lät nu bilen stå parkerad i det närmaste mitt på den lilla vägen mot Pilane gravfält emedan jag gjorde ett blixt-besök vid ristningarna.


Här ser man den lilla hällen med sina 15 vackra skepp.  Min inre bild, då jag står vid skeppsristningar som denna har varit att det nedanför ristningen har flutit vatten vid tiden.  Egna studier av strandlinjen vid tiden då ristningen gjordes visar att inget vatten av dignitet fanns ens i närheten.  Man lär sej hela tiden !

Strandnivån  vid  Basteröd  genom  tiderna

Karta redovisande dagens strandnivå.   

För orienterings skull, notera Kyrkesund nederst till vänster på kartan.   Notera även järnålders-gravfältet vid Pilane som anlades långt efter det att ristningarna vid Basteröd gjordes.

Karta med strandnivån vid tiden för ristningarnas tillkomst för c:a 3500 år sedan.

Ristarna hade säkert sina boplatser alldeles lagom långt från havet för att inte bli hårt ansatta av starka vindar men ändå med en bekväm närhet till det livgivande vattnet.

Ristningarna  vid  Basteröd  anno  2019

Heder åt alla de som gått före !

Mot väster.  En hel armada - kanske på västerhavet.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR