Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

HÄLLRISTNINGAR  VID  FLYHOV

RAÄ Fornsök   -   Husaby 70:1


Under juli månad anno 2018 gjorde jag flera dagsutflykter till trakterna kring Hornborgasjön och Kinnekulle.


Detta område måste räknas till mina absoluta favoritområden.  Här känner man med all tydlighet historiens varma goda vind.


Dessa trakter hyser tydliga lämningar från långa perioder av våra förfäders verkan i området.


Här kan man studera våra förfäders olika lämningar från de första invånarna som levde sina liv här för 10.000 år sedan till de dito som byggde sina kristna kyrkor här under 1100 talet.
Just denna dag den 27:e juli var huvudmålet de medeltida kyrkorna på Kinnekulle samt några ytterligare spännande platser.


På väg mot första nedslaget, Kinne-Kleva kyrkoruin,  passade jag även på att göra en snabb visit vid hällristningarna å Flyhov.
Jag var dåligt påläst kring ristningarna och visste således inte vad jag skulle få se.  Men då jag fick den första kontakten med dessa blev jag alldeles knäsvag.


Här finns en stor mängd helt fantastiska ristningar !  Totalt finns här mer än 450 figurer att njuta av på ett tiotal hällar.  Flyhov är Västergötlands största hällristnings-lokal !

Mitt emellan Husaby kyrka och Kinne-Kleva nya kyrka ligger Flyhovs hällristningar.  


En skylt mot ristningarna visar dig rätta vägen, goda parkeringsmöjligheter finnes dessutom.

Hällristningar i vår del av världen har knackats här från 7000 f.Kr. ända fram till slutet av bronsåldern (till c:a 500 f Kr.).


Ristningarna hör troligen ihop med periodens religion eller trosuppfattningar.


Människorna som gjorde ristningarna var jordbrukare, jägare och fiskare.  


Oftast hittar man hällristningarna i närheten av deras gamla odlingsmarker eller nära de livgivande vattendrag som man fiskade i och reste upp på.  

Fyndet  vid  Flyhov

På en plats några kilometer öster om Husaby i Västergötland upptäckte år 1899 några vallpojkar av en slump hällristningar på några hällar.  


En notarie  - Julian Olbers från närbelägna Kållängen fick nys om ristningarna och insåg snart dess värde och rapporterade till dåvarande riksantikvarien, Hans Hildebrand.


Därpå följde under flera år sedan upptäckten flera arkeologiska undersökningar varpå man hittde fler och fler bilder på de plana sandstenshällarna.


En av de som kom att undersökta hällarna var arkeologen Einar Kjellén som var på plats år 1930.  Kjellén var särskilt intresserad av just hällristningar och har bl.a. funnit Sveriges största hällristning   -  Brandskogsskeppet sydost om Enköping.

Här ovan ses den häll som vallpojkarna först upptäckte.    (bilden tagen anno 2018)  


Pojkarna ska ha rivit av några grästorvor och fått syn på en ristning som föreställde en människofigur med svärd och stor yxa i ena handen  -  ” YXGUDEN ”.

Här är han  -  YXGUDEN !    (anno 2018)

Fotsulor från helt olika epoker - på samma bild.

Ristningarna  å  Flyhov  anno  2018

Denna häll är den bildligt mest komplicerade hällen i Flyhov.  Figurer som går att känna igen är skepp, fotsulor cirkelkors, skålgropar och en liten mansfigur med hängande armar, svärd och erigerad penis.  


Den lille mansfigurens huvud är avbildat i profil och liknar en profil av ett fågelhuvud.  Kanske bär mannen en huvudbonad eller en mask som skulle likna ett fågelhuvud ?

Skålgropar tillhörande ovan nämnda komplicerade häll.

Ovan ett fotografi från Kjelléus ndersökningar å Flyhov år 1930.  Undertecknad kan endast gissa - men jag tror att det är Einar Kjellén som arbetar vid hällen.


Figurerna förneställer människofigurer, skepp, hjul, fotsulor, älvkvarnar, svärdslipningsrännor och djurfigurer.  Den mest kända är den internationellt kända "yxguden".  


Ristningarna är från tiden 1500 - 1000 före Kristus. 

Nya  fynd  vid  Flyhov  anno  2012

När en arkeolog, på uppdrag av länsstyrelsen, för en tid sedan höll på att måla i de gamla kända hällristningarna med färg för att de skall synas bättre så upptäcktes nya hittills okända ristningar av några skepp, en fotsula och en cirkel som hade legat gömda under några decimeter jord.Kanske finns här ytterligare fler ristningar, vem vet ?Vid mitt avsked från platsen såg jag just dessa sent upptäckta ristningar, man blir enna rörd !   Här nedan ett skepp.

Min allra största respekt till bronsåldersfolket vid Flyhov !

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Här ovan ytterligare en häll vid Flyhov.  Skepp hör till de vanligaste figurerna bland hällbilderna och de återfinns på de flesta ristningar i södra och mellersta Sverige.


Raderna med korta tvärgående streck tros föreställa skeppets manskap.

De skepp som vid denna häll avbildats med ett ”rutmönster” snarare än de mer fristående tvär-streck skulle kunna föreställa kanoter, byggda av träribbor som täcktes av skinn.


Träskelettet torde bli tydligt synligt då solen lyste genom kanoten...?   Kanske var det denna syn som givit oss dessa avbildningar... ?

två  typer  av  skepp