HÄLLRISTNING   I   YTTERBY

RAÄ Fornsök   -   Ytterby 44:1


Under julfirandet i Ytterby 2015 tog hela församlingen en liten julpromenad tillsammans. Mitt förslag att passa på att titta på en hällristning som fanns endast några hundra meter från julbordet föll i god jord.


Snart såg vi ristningarna, jag blev som vanligt upprymd, emedan övriga gärna strax ville gå vidare. Jag hann dock ändå med att ta några snabba foton samt ägna ristningarnas upphovsmän en tanke innan jag skyndade ikapp övriga julfirare.


Platsen där ristningarna finns kallas Stålberget och här finns också en mycket gammal täkt för täljsten. Täljsten användes under bronsåldern till gjutformar och det var först under vikingatid som den användes för tillverkning av kokkärl och kastruller.


Hällristningar är ganska ovanliga i den södra delen av Bohuslän. Här finns dock en ristning som omfattar fyra skepp och en skålgrop.


Skroven har dubbla profil-linjer med uppsvängd stäv och för. På två av dem syns bemanningsstreck som kombinerats att symboliserar både spant och manskapet ombord.


Utöver skeppen finns här också en skålgrop, den vanligaste av alla hällristningar men också den äldsta.


Skålgropens historia sträcker sig flera tiotusen år tillbaka i tiden emedan bildristningarna i huvudsak är koncentrerade till yngre bronsåldern d.v.s omkring 1000 - 500 f Kr.Kombinationen av hällristningar och täljstens-hantverk är mycket spännande och mycket ovanlig.  


Det visar på att platsen varit känd och utnyttjad under två tusen år.

Väg 168 från Kungälv mot Marstrand , efter c:a 4 km tag vänster mot Stället, efter ytterligare 800 meter parkera på vänster sida vid förskolan. Promenera sedan in på Hällristningsgatan. Mellan sista och näst sista huset på vänster sida finns en stig, följ den 50 m så är du på plats.

Ristningar  i  Ytterby  anno  2015

Ett mycket vackert skepp, möjligen lite grövre ristat jämfört med hällristningar i norra Bohuslän.


Kan det vara så att detta är mycket tidiga ristningar, eller att konstnären i detta fall var en något mindre begåvad ristare?  Eller kan det vara så att stenen var ovanligt hård och svår att bearbeta, vad vet jag?

Den troligtvis mycket tidiga skålgropen syns här i vänster hörn av bilden. Vetenskapen tror att skeppen är senare ristningar.

Ett skepp till ...   snart överväxt av mossa, jag rensade bort lite vid besöket.

Ytterligare ett skepp !

Ett svep längs med skrovet på ett av skeppen.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR