Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Kör väg 157 från Ulricehamn mot Gällstad, tag sedan i Gällstad höger på Boråsvägen, efter 2 km tag höger mot Säm. Efter 600 m syns en skylt ”Gravfält”.

Känslosamt  besök  å  Kummelibergs gravfält  2015

KUMMELIBERGS   GRAVFÄLT

RAÄ Fornsök   -   Södra Säm 41:1


Å yrkets vägnar på väg hem från ett projekteringsmöte i Jönköping 29 oktober 2015 passade jag på att göra ett historiskt nedslag i Ulricehamnstrakten.


Känns extra skönt att vandra i dessa trakter då jag på mödernet härstammar från dessa trakter.


Kummelibergs gravfält är beläget nära Sämsjön som gränsar till Åsunden vid vilken jag har betydande släktband.


Gravfältet är enkelt att besöka då det finns skyltning och bra parkeringsmöjligheter alldeles invid fältet. Det finns till och med en väl underhållen lekplats vid parkeringen om det är så att ni har med er små barn.


Just denna dag var välsignad med en fantastisk höstsol samt snudd helt vindstilla vilket gjorde vistelsen närmast pastoral.


Känslan av stor vördnad för mina tidiga släktingar infann sig i vanlig ordning.  Det har nästan blivit som knark för mig att resa omkring och visa min stora respekt för dessa släkten som varit här före mig.

En sensationell upplevelse av naturen i dess bästa skrud möter mig då jag träder in i gravfältet.   Platsen är omsorgsfullt vald,  på krönet av en ås med vidsträckt utsikt över Sämsjön.  


Gravfältet har sannolikt tillhört en gård eller by som låg i närheten. Spår av forntida s.k hålvägar finns också i närheten.

Just denna grav synes varit anlagd med en kallmurad kammare, graven dateras till Järnåldern.  Mycket intressant att se hur det kan se ut under en hög eller ett röse.

Här har gravplundrare grävt ur högens mitt och funnit en stensatt kista.  

Gravplundring

Mot nordost  -  oerhört vacker gravplats  -  höstfärgerna denna dag gör ju bara allt ännu vackrare.

Mot norr.

En sentida,  mycket vacker och väl-lagd stenmur från senare epoker löper längs gravfältets nordvästra kant.   Sannolikt kommer en hel del av stenarna från gravhögarna.

Promenad i gravfältet till stämningsfull ljudmatta komponerad av undertecknad.

Här står min kära trotjänare och väntar med sina 6 cylindrar i rak följd,  sitt hårda sportchassi, samt med 5 - stegad steptronic-låda.


Det förekommer trots allt att jag vid vissa tillfällen önskar mig ett något mer terränggående fordon,  kanske rent av något fyrhjulsdrivet.  Men här vid Kummelibergs gravfält är det bra framkomlighet hela vägen fram.