Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

250 m västerut på Skaravägen från Levene kyrka, tag höger vid skylt mot Levene Äng, kör 100 m, parkera, informationsskylt finns.

Jag  vandrar  på  Leven äng  -  året  var  2015

LEVENE   ÄNG

RAÄ Fornsök   -   Levene 11:1


Söndagsutflykt igen. 27 september 2015 var jag egentligen på väg mot Sparlösastenen utanför Levene.


Hade också en liten tanke att passa på att ta en titt på Levene Äng, vilket jag också gjorde. Vädret var vackert, sensommarens gröna färg på ekarna var fortfarande intensiv och varm.


Då jag entrade gravfältet infann sig ett lugn över hela situationen, att gå in under ekarnas grenverk var som att stiga in i en katedral.  Här går jag nu igen bland mångtusenåriga gravar och funderar över tiden och över alltet.  


Funderingar som inte leder till något som helst svar på någon fråga, men den stunden ger mig alltid samma känsla av lätt förvirring.  Ena stunden erfar jag stor ensamhet,  och i nästa stund en enda stor gemenskap.


Gemenskapen med våra anförvanter som här är gravlagda,  här går jag nu ensam vandes fram i nådens år 2015.
Levene Äng är ett gravfält med gravar som spänner över lång tid.  Här har Levene by haft sin begravnings- plats från järnålder och fram till vikingatid.  


Gravfältet omfattar c:a 100 gravar,  några är mindre högar,  andra är högar med stenkretsar.  Många gravar är nästan helt bortodlade då marken varit slåtteräng under senare perioner.

En tydlig rest från forna dagar är den bitvis tydliga fägata som löper rakt igenom gravfältet.  Här har man drivit sina kreatur genom hundratals år - nu går jag här - en fin känsla.


Levene äng är en mycket vacker och speciell plats att besöka,  gör det !

Mot nordväst.


Halva gravfältet är idag öppen betesmark emedan andra halvan är bevuxen av stora eka och sagolikt vackert.

Här är en mindre hög med  en tydlig kantkedja och centrumsten i högens mitt - allt synligt än idag.   Graven ligger på den öppna delen av gravfältet vilket ger att de gravlagda här sällskapas av kor som betar kring graven  -  jag gissar att det är ömsesidigt uppskattat.

Ytterligare en namnlös grav,  en oerhört vacker plats att vila på.

Här skulle man gott kunna vila sin egen evighetssömn,  det kan näppeligen finnas en vackrare plats på vår jord.

En mycket vacker fägata.


Sannolikt är denna fägata jämngammal med gravfältet, åtminståne jämngammal med någon del av perioden då gravfältet var i bruk.   Om så är fallet så står jag nu i en järnålders-fägata som löpte från skogs-betesmarkerna och Levene by  -  en rent hisnande upplevelse.

Här från gravfältet - rakt mot väster -  kan man skönja Kungskullen,  som sägs vara platsen där kung Stenkils stoft vilar.  Stenkil var Västgöte enligt Västgötalagen,  och han var Sveriges kung cirka 1060–1066.  


Idag är kullen sedan många många år bebyggd med en gård.  Gården heter lämpligt nog just Kullen och gårdens huvudbyggnad står på en kulle.  Denna kullen skulle kunna vara en gravhög menar vissa - då jag själv passerade gården fann jag inte mod att köra fram för egna studier.  Kanske är jag tuffare vid något tillfälle i livet - vi får se.


Även Håkan Röde sägs vara begravd på Levene Äng,  Håkan var Sveriges kung c:a 1066-1080.   Har inga ytterligare uppgifter om denna utsago - men tänker att något torde det ju ändå ligga i dessa muntliga traditioner på trakten.