Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

C:a tre km. väster om Herrljunga sammhälle.   Studera kartan och tag gärna med din GPS.  


Endast en liten parkeringsplats finnes, max plats för två bilar.   Informationsskyltar finnes.

Gravfältet  på  Nycklabacken  -  2018

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

RESTA STENAR I SVERIGE  -  INTE BARA GRAVAR

http://mystandingstones.se/sv/nycklabacken-2/gravfaltet/

NYCKLABACKENS  GRAVFÄLT

RAÄ Fornsök   -   Tarsled 3:1


I samband med en utflykt i juni 2018 med huvudmålet Tarsleds kyrkoruin kom jag att samspråka med en mycket trevlig och historiskt kunnig herre vid namn Göran Carlsson.
Göran bor granne med nämnda kyrkoruin och gav mej mycken information om den samma.


Samtidigt berättade Göran om ett vackert gravfält inte långt här ifrån, Nycklabackens gravfält.


Tog mej genast till gravfältet enligt vägbeskrivningen jag fått.  Och mycket riktigt,  Nycklabackens gravfält är en fantastiskt vacker plats, här känner man tydligt att man är en länk i ett historiskt sammanhang.
Gravfältet återfinns c:a 3 km. väster om orten Herrljunga.  Nycklabacken är daterat till järnålder och här finns närmare 200 fornlämningar.  


Det mycket stora antalet gravar gör gravfältet till ett av västergötlands största järnålders-gravfält i antalet gravar räknat.
På motsatta sidan av ån Nossan ligger Fölenes  medeltidskyrka och på dess kyrkogård står två av Herrljungabygdens bevarade sju (eller kanske åtta) runstenar.

Det finns de som menar att vissa stenar på gravfältet inte endast tjänar som gravmarkörer utan kanske i stället bildar en kalender som för våra förfäder visade när sommarsolståndet respektive vintersolståndet stod.  


För mer information kring kalender-teorin hänvisas till mystandingstones.se.

Det är svårt att beskriva ett gravfält rent bild-mässigt.    Här står en rest sten i gravfältets norra del.

En av flera högar på backen.

Norra delen av Nycklabacken med utsikt över åkrarna mot norr,  kanske odlades dessa åkrar redan av de människor som här på höjden begravt sina anförvanter...  det är sannolikt om man frågar undertecknad ?

Jag skriver dessa kommentarer anno 2020 emedan mitt besök på platsen gjordes 2018.   Gjorde då några överflygningar med min Mavic Air i den kraftliga blåsten ...  halv-taskiga bilder blev det.

Här ovan ses de tre stenar som är föremål för studier kring en eventuell järnålders-kalender.   Stenarna står i gravfältets centrala del och bilden är tagen mot norr.  

Respekt !