Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Parkera vid dagens kyrka i Hudene, fotvandra längs vägen mot väster c:a 150 m. och du skall finna Hudene kyrkoruin å höger hand.  Vid kyrkoruinen, fortsätt fotvandringen rakt norrut c:a 300 m. och du står vid Odins jakter i Hudene.

Odens  jakter  i  Hudene  då  vi  räkna  2019

ODENS  JAKTER

RAÄ Fornsök   -   Hudene 2:1


Dagens huvudmål var kyrkoruinen i Hudene ett par km sydost Herrljunga.  Jag fann ruinen ganska snabbt, den finns att studera bara 150 m. väster om dagens kyrka i Hudene.


Jag hade även planerat ett sekundärt mål för utflykten, nämligen ”Odens Jakter” som skulle kunna återfinnas c:a 300 m. norr om ruinen.


Jag besökte ”Jakterna” och tog några bilder och en film eller två.   Dessa bilder visade sej vara de enda jag fick med mig hem från denna utflykt.  Jag missade att starta kameran då jag överfög kyrkoruinen.  


Denna miss kan man ändå se som en positiv faktor, ety det betyder att jag kommer att återvända hit för att slutföra dokumentationen av kyrkoruinen i Hudena.
Vad gäller dessa resta stenar, ”Odens Jakter” som också omnämns ”Skurstenarna” kan sägas att den här typen av stenformationer, med tre resta stenar intill varandra, från forntiden förekommer ganska frekvent i vårt område av världen.  Eller om jag ska tala ur egen erfarenhet, så kan jag säga att de förekommer ganska frekvent i västra Sverige.


Ingen har hittills kunnat tyda dess betydelse men sannolikt är de gravmarkörer.   Just dessa tre stenar vid Hudene står i en packning av jord och sten.  


Vid många platser där liknande stenformationer av tre stenar i bredd förekommer återfinns ofta fler gravar som tyder på att det handlar om ett gravfält från järnålder.


Skulle denna stenpackning vid Hudene någonsin bli utgrävd gissar jag på att här vilar en hövding - eller kanske två - från området tillsammans med medlemmar ur hans ätt, kanske är det en vikingahövding som här fått sin viloplats.

Fenomenet med tre resta stenarna i bredd är som sagt oförklarat till dags dato.  Vissa menar att det skulle kunna handla om en symbol för de tre högsta asagudarna, Oden, Tor och Frej.  


Denna teori pekar mot att dessa monument skulle kunna markera en plats för rituella ceremonier,  kanske en offerplats.


Det finns också de som menar att stenarna markerar en plats som Oden brukade använda så som rastplats för sin häst Sleipner under sina många resor.  Låter helt rimligt om man frågar mej.

Odens flisor vid Hudene från söder,  kanske vilar här en hövding från järnålder,  kanske är det en Viking ?    Grävde man här skulle man inte behöva undra...  men Hudene ligger ju tyvärr inte i Uppland så vi kommer sannolikt fortsatt tvingas leva i okunskap om platsens betydelse i vår gemensamma historia.

Öfverflygning av Odens flisor vid Hudene, Västergötland, anno 2019.