Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

2 km norr om Böda på väg 136, tag vänster, kör 800 m, sedan vänster, följ skyltning några hundra meter ytterligare, sedan är du på plats. När du är här ska du givetvis även titta på Järnåldersbyn.

Rosendals  å  Öland  året  2013

ROSENDALS   GRAVFÄLT

RAÄ Fornsök   -   Böda 68:1


Under sommarsemestern på Öland 2013 hann jag med att göra några historiska nedslag. Passade på medan övriga familjen red Islandshästar eller liknande.


Denna dag, 30 juli, fram på eftermiddagen tog jag mig ut till Rosendals Järnåldersby.  Själva byn var helt fantastisk, jag var mycket nöjd med besöket, då jag på väg tillbaks till bilen gick rakt in i ett gravfält. Helt säkert hörde detta gravfält till byn, det var här man begrov sina nära och kära.


Gravfältet ligger i en mycket vacker glänta i tallskogen, bara 100 meter från byn. Jag anar vägen som går från gravfältet bort mot byn, jag tänker att här har marken trampats för mycket länge sedan.


Lägger handen på en rest sten, tänk att dessa stenar finns kvar där de sattes för 1600 år sedan, svårt att helt ta in den enorma tidsrymden.


Vandrar omkring mellan gravarna i säkert tre kvart, tänker en stund på de som vilar här, platsen gör mig lugn inombords.

De flesta av dessa gravar är troligen skelettgravar, men de förekommer också som brandgravar.  Aska och ben lades i en urna som sedan begravdes, men det förekom också att graven anlades direkt över bålplatsen.

En rest sten som har stått här sedan järnåldern (500 - 1050 f Kr).  

Gläntan med gravfältet, magiskt.

Ett kort svep över gravfältet.