SKÅLGROPAR   I   KVIBERG  

Alldeles framför huvudentrén till Kvibergs kaserner, gamla LV6 i Göteborg.

RAÄ Fornsök   -   Göteborg 278:3


Tisdagen den 10:e maj 2016 tog jag mig en kombinerad träningsrunda / historisk utflykt.  Jag tog fötterna från min bostad med siktet inställt på det gamla nedlagda regementet LV6 i Kviberg.


Jag var på väg mot en samling skålgropar, även kallade älvkvarnar. Efter studier av kartan innan avgång visste jag precis vart jag skulle.  Väl framme såg jag direkt den lilla ytan av berg-i-dagen på den stora gräsytan framför regementets huvudingång. Jag tänkte genast att på denna lilla yta av berg har många beväringar suttit och vilat genom åren.


Jag fick leta en god stund innan jag hittade den första skålgropen då de är svåra att upptäcka. Visste jag inte exakt vad jag letade efter hade jag aldrig noterat dem.  


Jag lyckades finna 4 stycken,  totalt skall dock enligt Riksantikvarieämbetet finnas 8 st.


Jag får genast känslan av stor respekt för mina förfäder som här offrat i dessa skålar, kanske för en bra skörd eller kanske för en anförvants tillfrisknande.


Man tror att skålgroparna är vår äldsta typ av ristningar, kanske de började göras så tidigt som för 10000 år sedan då de första människorna vandrade in i det område som långt långt senare skulle komma att kallas Sverige.


Samtidigt menar man att människor sannolikt har fortsatt att rista skålgropar under mycket lång tid, kanske ända in i bronsålder.


De som ristade och brukade just dessa skålgropar vid Kviberg skulle kunna ju faktiskt kunna vara människor som levde under tidig stenålder, kanske t.o.m. före jägarfolken som utvecklades efter c:a 6000 f.Kr.  

Helt klart är dock att dessa människor levde sina liv här för mycket mycket länge sedan.


De skålar jag här står framför idag ligger endast 5m. från vägen mellan Partille och Gamlestaden i Göteborg.


1000-tals göteborgare passerar här förbi varje dag i våra dagar, de flesta säkert helt ovetandes om dessa fina lämningar.


Men framför allt finns skålarna endast 200 meter norr om Säveån och någonstans här intill lär de som skapat dem haft sina boplatser. Säveån har varit viktig för dessa människor både för fiske och för kommunikation.

Ristningar  i  Kviberg  anno  2016

På dessa låga klippor har både bronsåldersmänniskor och moderna beväringar vilat sina ben, här har man suttit från minst 3800 år sedan, via beväringar på 1800-1900 talet, tills idag under 2000 talet. Antagligen lär många vila sina ben här under ytterligare långliga tider.

En ståtlig skålgrop !

Den första skålgropen jag fann, det tog en bra stund.

Ytterligare tre skålgropar fann jag vid mitt korta besök, av de åtta som ska finnas här enligt Riksantikvarieämbetet.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

&ie=UTF8&output=embed">