Gullbergs  fäste

Utsnitt  ur  Lydinghjelms  karta  från  1677

Utsnitt ur Lydinghjelms karta från 1677 som visar Gullbergs fäste mitt i bild.    Väster är uppåt i bild. Mölndalsån rinner in från vänster och Göteborgs kontur syns i bildens överkant.    Nya Lödöses vallgrav är fortfarande synlig vid denna tid.    Gullbergs strategiska läge vi älven framgår tydligt.