- 4000

- 1800

- 500

0

1050

2000

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

140421

Steffes   utflykter

D  I  V  E  R  S  E        L  Ä  M  N  I  N  G  A  R

RESTA   STENAR   &   GRAVFÄLT

På denna sida presenteras diverse lämningar som inte direkt passar in under huvudsidans olika rubriker.


Lämningarna omfattar t.ex boplatser,  byggnader,  färdvägar,  fyndföremål , minnesmärken samt olika historiska företeelser.

Tidsspannet på denna sida är mycket stort,  från stenålder till nyare tid.

220423

Fynd av en harpun och en ljusterspets av ben - funna vid utgrävning av Dagsmosse utanför Motala 2016.