Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Kör av E6 mot Lindome, ta första höger när du passerat bron, kör 1 km och ta höger under E6, tag höger direkt efter tunneln, kör grusvägen tills den slutar, parkera.


För att sedan finna lämningen måste jag hänvisa till karta och kompass och jag tipsar här om att du kommer att först passera igenom ett gravfält - lycka till.

Hålväg   invid   E6:an  Lindome

HÅLVÄG   LINDOME

RAÄ Fornsök   -  Lindome 240:1


Denna dag - 21 april anno 2014 var huvudmålet ett gravfält invid Lindome.  Gravfältet var mycket fint och jag började känna mig färdig med mina studier då jag vid gravfältets sörda kant noterade ett djupt dike.


Diket visade sig mer eller minder omgående vara en tydlig hålväg.


Upphetsad över denna oväntade lämning bestämde jag mig för att följa den gamla vägen utför sluttningen i riktning sydost.   Efter 200 meter stod jag i vägrenen för den moderna pulsårdern E6.


Denna gamla hålväg kan vara hur gammal som helst och hade såklart sin fortsättning mot sydost på andra sidan E6:an.   Det kan ju till och med vara så att det varit en landväga transportled redan under tiden för gravfältet i Lindome som tangeras - hisnande tanke - hur som helst så är vägen mycket gammal.Hålvägar är gamla vägar som under årtusendena nötits av hästar, oxar och andra dragdjur så till den milda grad att vägarna slutat som djupa diken.


Ofta finns i vissa partier flera hålvägar bredvid varandra eftersom man tvingades flytta vägarna i sidled då de man använde för stunden blivit allt för djupa.

Här har jag just vänt om vid E6 och ställer kosan mot nordväst.

Vilken skön känsla det är att gå här på denna mycket mycket gamla väg.   Tänker på hur många av våra föregångare som tagit sig fram här genom århundradena - eller kanske årtusendena.  Det hisnar då jag släpper fram dessa tankar.

Jag vandrar på historisk väg - mot nordväst.