6 km söder om Ulricehamn på riksväg 40, tag av mot Hökerum, efter en km tag av höger.


Efter ytterligare 1 km tag av vänster, har för mig att där fanns en skylt, kör 500 m på den lilla grusvägen, där finns parkeringsplats. Gå till fots mot sjön Mogden, halvvägs framme vid sjön, titta åt vänster, då ser du en höjd, där skall du finna Fagranäs.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Stod  på  Fagranäs  2013 - c:a 700  år  efter  Gustaf   T.

FAGRANÄS

RAÄ Fornsök   -   Södra Ving 39:1


Borgen Fagranäs finns omnämnd i dokument från 1341, Fagranæs.   Borgens läge är endast 500 m. söder om den senare byggda borgen Vädersholm intill Hökerum.


Alldeles intill Viskan där den strax mynnar i sjön Mogden har borgen legat på en höjd.


Området är 100 m. långt och de lämningar som kan anas idag omfattas av tre husgrunder.   Strax intill finns också en stor kraterformad kulle vilken tros vara grunden till ett borgtorn.


Vid utgrävningar av fästet har man funnit en stor mängd armborstpilar och vapenfragment, vilket visar att borgen varit utsatt för upprepade angrepp.
Inte mycket mycket mer är känt om borgens existens och dess historia.


Endast genom ett dokument som visar på att ägare till borgen vid första halvan av 1300 talet var riddaren, lagmannen och riksrådet Gustaf Tunasson (Vingätten) samt att borgen är en föregångare till den senare Vädersholm.

Anländer här Fagranäs i riktning mot öster   -   alltså jag har Viskan i ryggen väster om mig vid tillfället.   Det är en tydlig förhöjning i landskapet som jag nalkas - torde vare grunden till ett hus.   Kanske är det resterna av själva Fagranäs bogtorn ?

Hus-grunden mot norr  -  det är en mycket kraftig grund  -  torde stått ett högt och mäktigt hus här under 1300 talet !

(placeholder)

VÄDERSHOLM

(placeholder)

FAGRANÄS

HÖKERUM

500 m.