(placeholder)

- 4000

- 1800

- 500

0

1050

2000

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

(placeholder)

111023

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Steffes   utflykter

Avbildningen högst upp på sidan beskriver Kalmar slott i dess tidigaste utförande enligt en rekonstruktion av Martin Olsson.   Slottet anlades under slutet av 1200 talet.

BORGAR

(placeholder)
(placeholder)

BORGAR - SLOTT  &  SKANSAR

På denna sida behandlas borgar, slott och skansar.    Jag har själv bestämt att borgar byggdes under tidsperiod medeltid,  d.v.s  från c:a 1050 e Kr och några hundra år framåt.


Då borgarna tjänat ut sin roll som försvarsverk kom de många gånger att byggas om till slott som blev nya makt-  och regeringscentrum efter medeltiden.


Flera av borgarna, slotten och skansarna som redovisas på denna sida är i dag endast ruiner.

120714

(placeholder)

130731

130901

131006

131006

131019

131102

140706

140717

140717

150706

150816

160122

160731

160801

160826

160908

161015

161015

161227

170325

170506

160725

170605

170817

190710