10 km nordväst om Tidaholm, mitt i Kungslena kyrkby ligger kyrkan, svårt att missa.  Informationsskylt finns.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

KUNGSLENA  KYRKA

Kungslena  kyrka  anno  2015

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

• inget RAÄ-nummer •26 augusti 2015 gjorde jag en blixtvisit till Kungslena kyrka utanför Tidaholm. Mor, Far och jag var ute på en liten utflykts. Resans huvudmål var varsin räkmacka och kaffe på Turbinön i Tidaholm. Efter kaffet kastade jag fram den lite galna idén att ta oss en titt på Kungslena kyrka. Mor har inte det djupa intresset för historia som jag och min far delar, så det fick bli en blixtvisit i så fall.


Det finns mycket intressant att uppleva och studera kring Kungslena. Här finns förutom kyrkan även kyrkbyn med Kungslena Kungsgård, Lenaborg där bl.a Birger Jarl ska ha huserat och här ligger sydväst om kyrkan slagfältet där Erik Knutsson slogs mot Sverker den yngre, den 31 januari 1208.


Mot bakgrund av dagens tidspressade situation blev det inte mycket fotograferat, men jag fick ändå med mig några, i hast tagna, exteriöra och interiöra bilder. Vidare fick jag en snabb blick av slagfältet, detta kommer jag att återkomma till då jag kommer att spendera en heldag i Kungslena.


Kyrkan är byggd av kalksten men även gråsten förekommer i de äldsta delarna, väggarna är vitkalkad utvändigt. Kyrkan  har ett  långhus, korparti med sakristia och vapenhus i både söder och väster. Taken är täckta med spån och på långhusets tak finns tre takryttare. I kyrkogårdsmuren finns tre murade och vitkalkade s.k stigluckor.


Kyrkan dateras till första delen av 1100 talet, emedan

sakristian är från 1200 talet. Sakristian har förmodligen kvar sin ursprungliga vackra port, som utmärker sig igenom att dörrhandtaget är tillverkat i form av en drake som dräps av S:t Göran..


Valv slogs under 1400 talet och vapenhuset och de tre takryttarna tillkom sannolikt under denna period. Inredningen vi ser idag, med bänkar, altare och predikstol tillkom mot slutet av 1600 talet.

De medeltida målningarna är daterade till 1480 tal, strax efter att valven kommit till, och tillskrivs en Mäster Amund.  Idag återstår bara några fragment eftersom målningarna kalkades över i slutet på 1600 talet. De målningar vi ser idag gjordes 1749 av Johannes Risberg som var en målarmästare från Skövde. Johannes var en aktiv mästare som har målat flera kyrkor i Västergötland.  Nästan alla Johannes verk är borta nu, men i Kungslena och Forsby kyrkor kan man ännu upplev måleri av hans hand.


En tradition säger att de tre takryttarna sattes dit till minne av att kyrkan på påskdagen 1257 besöktes av Birger Jarl, hans son kung Valdemar och den norske kungen Haakon.  De två yttre tornen bär varsin krona för de kungliga, emedan Birger Jarls mittorn saknar krona.  Vem vet, låter ju inte helt otroligt i alla fall.

Södra fasaden med kyrkans entré.

Östra fasaden.

Mot koret.

Mot koret från orgelläktaren.

Detalj av dörren till sakristian, troligen tillverkad på 1200 talet.   S:t Göran dräper här draken.

En basunängel tillverkad under 1700 talet hänger i triumfbågen.   Basunänglar sades blåsea i basun inför yttersta domen.

En vacker karta över Kungslena från 1805  ”Mätning Kungslena socken Kungslena nr 1-31”.


Hela kartan finns här.

Kungslena kyrka ur riksantikvarien Johan Peringskiöld d.ä:s Monumenta Sveo-Gothorum som publicerades c:a 1700.  

VÄSTGÖTADELEN AV MONUMENTA SVEO-GOTHORUM

Föreningen för Västgötalitteratur  -  2012  ISBN 978-91-97879-3-7

REVIDERAD MED FLYGFILM 210726

Återbesök  med  drönare  210726

Gjorde just denna dag ett kärt återbesök å Kungslena kyrka i samband med mitt första besök å den närliggande borgruinen Lena borg.