HISTORIA

stewegee.se

Steffes   utflykter

KYRKOR  &  KLOSTER

Denna sida omfattar kristna kyrkor. Störst fokus ligger på tidiga kyrkor som byggdes allt eftersom kristendomen gjorde sitt intåg i Sverige under tidigt 1000 tal.  Då många av dessa tidiga kyrkor idag är ruiner kommer dessa självklart också att finnas här.


Kristnandet var en flerhundra-årig process varför olika delar av dagens Sverige kom att kristnas vid olika tidpunkter. Under perioden för kristnandet fanns parallella trosuppfattningar genom det att hedendomen var mycket starkt rotad i vår del av världen.  De tidigaste områden som kristnades var Skåne (som var del av Danmark) och Götaland.  


Det tidiga kristnandet i Sverige hade katolsk trosinriktning.  Långt senare, under sent 1500 tal blev Sverige ett protestantiskt kristet land genom Gustav Vasas försorg.
Den förste sveakung som skall ha döpts i kristenheten ska ha varit en man vid namn Erik Segersäll.  Man menar dock att han snart kom att återgå till hedendomen och det var först hans son Olof Skötkonung (döpt i Husaby 1008 enligt traditionen) som verkligen kom att hålla sig till den nya läran.  Först där efter spreds kristendomen över vår del av världen i samma kulturriktning som i princip all ny kultur har spridits över vårt när-område, från sydväst mot nordost.
Efter Olof Skötkonungs omvändelse genomdrevs kristnandet av regerande kungar och stormän tillsammans med  Katolska kyrkan.   Med Katolska kyrkans intåg i vårt område följde mycket av ny kunskap på flera områden som bidrog till stora förändringar i de kristnade områdena.


Bl.a. infördes ett nytt gravskick,  nya kunskaper inom byggnadsteknik och nya administrativa kunskaper så som t.ex.  dokumentation och registrering av händelser i skrift.  Alla dessa nymodigheter tillsammans kom att bidra till Sveriges riksbildning.   Under övergången till kristendom kom tidigare hedniska traditioner och sedvänjor att klädas i kristen dräkt.   Bruket av hednisk trosuppfattning bestraffades mycket hårt, och med tiden kom hedendomen att till slut helt dö ut.
Det tvistas om varför våra kyrkor byggdes på på just de platser där de står.   En uppfattning är att de ofta byggdes på de platser där tidigare hednatempel eller ritplatser funnits för att på så vis tydligt markera att hedendomens tid var förbi.
I takt med kristendomens utbredning kom munkar till Sverige.  Munkarna byggde kloster och samtidigt bidrog de  till att många kristna kyrkor byggdes.  Dessa tidiga kyrkor omfattas av mina utflykter och studier enligt nedan.  Några av dessa kyrkor är av förekommen anledning munkarnas egna klosterkyrkor, även dessa beskrivs här nedan tillsammans med dess tillhörande kloster.

Stavkyrkan i Hedared (Alingsås - Borås)

150515

Husaby kyrka (Götene)

150716

Varnhem klosterkyrka & kloster

150727

Ytterby gamla kyrka (Kungälv)

150805

Klosterkullen i Kongahälla (Kungälv)

150805

Skara domkyrka

150823

Kungslena kyrka (Tidaholm)

150826

Levene kyrka (Stora Levene)

150927

Lundby gamla kyrka (Hisingen)

151226

Örgryte gamla kyrka

151226

Partille kyrka

151226

Härlanda kyrkoruin (Göteborg)

151231

KYRKOR

- 4000

- 1800

- 500

0

1050

2000

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

Skallsjö kyrkoruin (Floda)

160110

Asklanda kyrka (Vårgårda)

160110

Algutstorps kyrka (Vårgårda)

160110

Ods kyrka (Herrljunga)

170805

160605

Hol kyrka (Alingsås)

160605

Gudhems kloster (Falköping)

160715

Riddarholmskyrkan

160801

Nydala kloster (Värnamo)

160826

Ås kloster (Åskloster)

170428

Södra Säm kyrkoruin (Ulricehamn)

170614

Agnestads kyrkoruin (Falköping)

170701

Vårfrukyrkoruin (Tjörn)

170727

Eriksbergs gamla kyrka (Herrljunga)

170805

Södra Härene kyrkoruin (Vårgårda)

170801

Vesene kyrka (Herrljunga)

170805

Tumbergs kyrkoruin (Vårgårda)

180505

Suntaks gamla kyrka i Västergötland.

Bilden är ett tryck efter teckning av Ernst Wennerblad 1894.


Dragsmarks klosterruin (Uddevalla)

170705

Tarsled kyrkoruin (Herrljunga)

180616

Hanhals kyrkor (Kungsbacka)

180721

Norra Säms kyrkoruin (Herrljunga)

180818

Lovene kyrkoruin (Falköping)

181017

Lena kyrkoruin (Vårgårda)

181020

Bergstena kyrkoruin (Vårgårda)

181020

Brunn kyrkoruin (Ulricehamn)

181102

Tvärreds kyrkoruin (Ulricehamn)

181102

Upphärad kyrkoruin (Upphärad)

190421

Skalunda kyrka (Lidköping / Kålland)

Gösslanda kyrka (Lidköping / Kålland)

190710

190710

Fänneslunda kyrkoruin (Ulricehamn)

190719

Skörtorps rundkyrka (Falköping)

190807

Hyssna gamla kyrka

190825

200113

200321