600 m väster om Levene samhälle utmed Skaravägen ligger på vänster sida Levene Kyrka,  informationsskylt finns.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

LEVENE  KYRKA

Levene  kyrka  i  nådens  år  2015

• inget RAÄ-nummer •


I samband med en utflykt med Sparlösastenen så som huvudmål,  gjorde jag ett hastigt nedslag vid Levene kyrka.  


Besviket kunde jag notera att kyrkporten var låst denna dag, men en skön stund på kyrkogården fick jag ändå.


Här finns mycket att se, t.ex. en vacker Liljesten samt Sveriges absolut högsta runsten, 4,6 m hög.  Runstenen upptäcktes inmurad i vapenhusets inre vägg varefter man såg till att försiktigt plocka den ur väggen för att senare återmontera den lodrät på kyrkogården.  En fantastisk sten att se, den kan ej rättvist återges på fotografi.


Levene kyrka ligger mellan Long och Sparlösa,  på 1300 talet benämnt ”Liwine”.  Levenes första kyrka byggdes antagligen så som en gårdskyrka till Levene kungsgård redan på kung Stenkils och jarlen Håkan Rödes tid, någon gång under 1000 talet.  


Man tror att Håkan Röde, då han var kung, lät flytta kyrkan till den nuvarande platsen, detta måste ha skett före 1079 då Håkan dör.


I Västgötalagen står att läsa att Håkan Röde ligger begravd i Levene där han var född, troligen föddes han någon gång runt 1045.


När den kyrka som står i Levene idag är byggd vet man ej, dock är dopfunten samt lillklockan daterade till 1200 talet.


Man kan tydligt se arkitektoniska likheter mellan Levene kyrka och Kungslena kyrka utanför Tidaholm.


Båda kyrkorna har ett större torn (s.k. takryttare) på långhusets mitt.  Levene kyrka torde vara byggd under samma period som Kungslena kyrka - stämmer det så byggdes Levene kyrka under första hälften av 1100 talet.

Levene kyrka förtjänar såklart en mycket mer omfattande artickel än denna med tanke på hennes läge i en trakt med väldigt mycket spännande historia.  Men som sagt, kyrkan var låst vid mitt besök vilket brukar medföra att jag då helt ställer in kyrkobesöket och fokuserar på nästa planerade nedslag under innevarande utflykt.


Denna gång kunde jag dock inte motstå att göra ett hastigt studium av exteriören eftersom kyrkan är så evinnerligt vacker.

Mot nordväst.

Jag räknar kallt med att återkomma till Levene kyrka med förhoppning att få komma in i detta Guds hus samt göra någon liten överflygning av det samma.  Fick ju ändå en liten bonus då jag stannade till här år 2015 - på kyrkogården står Sveriges högsta runsten - Levenestennen 4,6 meter hög !


Finns ett kort reportage om Levenestenen här på sidan under rubriken RESTA STENAR & GRAVFÄLT.