Ragnildsholmen  just  då  året  var  2011

Från Göteborg mot Kungälv, tag av mot öster, Kongahällavägen, kör c:a 3 km, då är man framme vid parkeringsplatsen, skylt finns.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

RAGNHILDSHOLMEN

RAÄ Fornsök   -   Säve 383:1


Norges Kung Håkon den gamle anlade på 1250 talet en borg på en holme i Nodre Älv,  mittemot Norges då viktigaste stad Kongahälla.  Han byggde också ”hus” vid kungsgården inne i staden.


Borgen var ett mycket starkt fäste och skulle tjäna som lås i Nordre Älv.   Den kastal som funnits vid älven på samma sida som Kongahälla,  som idag heter Klosterkullen,  hade nedbränts vid ett anfall av Venderna år 1135.  Venderna var ett västslaviskt folk från södra Östersjöregionen.


Under medeltiden inträffade ett ras vid nuvarande Bohus, troligen c:a 1250.  Man tror att detta ras ska ha spärrat av hela Göta Älv söder om Bohus. Detta medförde att norrmännen kunde kontrollera all trafik till och från Lödöse eftersom all trafik tvingades gå via Nordre älv.  


Man tvistar dock idag om raset 1250 verkligen gjorde Göta Älv söder om Bohus helt o-seglingsbar.


Jag vågar inte säga med säkerhet att borgen byggdes efter raset,  eller om trafikomläggning kom som en glad överraskning för Kung Håkon.

Karta - Frida Gustafsson 2015

Uppsamlingskärl för produkter från ovan monterat hängdass  (nr.15 på kartan här intill)

REVIDERAD 211227 MED NY FILM

Borgen mot norr,  hade varit en helt annan vy med de höga murar som en gång stod här ...


Holmen som borgen står på var under medeltiden en ö.   För att passera svackan på södra sidan,  framför dagens berg, erfordrades på medeltiden båt.   Jag gick på spänger,  torrskodd år 2011.

Södra porten mot söder och förborgen.

Vy från förborgs-entrén mot norr visar en tydlig rumsindelning.  Kongahälla låg vid bondgården på andra sidan älven.

Ett källarförråd fanns innanför dörren som stod under spetsvalvsbågen.

Här är smedjan med dubbla väggar för dubbel brandsäkerhet.

Västra porten,  har varit igensatt under en period.

Huvudporten från borggården mot norr och mot Nordre Älv.

Huvudporten från utsidan.


Här har bland andra Kung Håkon,  Hertig Erik och Birger Magnusson stått någon gång under 1300 talet,  en hisnande känsla då jag nu står här alldeles allena uti nådens år 2011 efter Kristus.

Nordre Älv mot öster, man kan nästa ana fästningsholmen där Bohus fästning senare kom att stå.

Från huvudporten har man bra kontroll över Nordre Älv,  här ser man Kastellgården som idag är ett modernt lantbruk. Kastellgården ligger på historisk mark,  här låg Norges viktigaste stad under medeltiden, Kongahälla.


Jag har vid flera tillfällen gjort försök att besöka gården,  just för att kunna vandra på historisk mark,  men här möts man av trista skyltar som anger att det idag är privat mark ...  beklämmande !

Ett återbesök på Ragnhildsholmen gjorde jag 27 december 2021 - c:a 10 år sedan mitt första.    Huvudsyftet med denna utflykt var faktiskt att testa årets julklapp som jag fick av mig själv.   För att kunna göra hyfsat stabila filmer med kamera till fots så använder jag f.o.m. nu en

OM 4

Återbesök  anno  2021