Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Rösena  å  Gällstad  då  vi  räkna  2016

Från Ulricehamn, kör söder ut mot Gällstad.  Kör rakt igenom Gällstad och efter bara en knapp km, parkera vid Ekero Servicehus på väster sida vägen.


Gå sedan över vägen och endast ytterligare 50 meter söderut ser du säkert de båda rösena.

RÖSEN  VID  GÄLLSTAD

RAÄ Fornsök   -   Gällstad 5:1 - Gällstad 5:2


Huvudmålet för denna historiska utflykt som gick av stapeln  en onsdag den 23 mars anno 2016 var de två nedan beskrivna gravrösena.


Rösena finns att beskåda alldeles söder om Gälstad (Ulricehamns kommun).


Då jag nu skriver dessa rader har det passerat tre och ett halvt år sedan utflykten gjordes.  Således är minnet lätt grumligt kring detaljer.


I samband med utflykten gjordes också ett blixt-snabbt besök vid Vist kyrka där siktet var inställt på en fin runsten som står på kyrkogården.


I övrigt finns inte mycket mer att förtälja kring dessa rösen, har inte funnit någon information om gravarnas ålder t.ex. vilket med säkerhet betyder att de ej är undersökta eller utgrävda.


Rent allmänt gäller dock att gravrösen sägs vara byggda under perioden - äldre bronsålder till yngre järnålder -,  alltså under tidsperioden 1800 f Kr - 0.


Då jag står här några hundra meter från rösena får jag en högst personlig känsla som säger att dessa två rösen byggdes under bronsålder.  


Stämmer denna, min egen känsla, så finns kanske här under stenarna en stenkista där den döde jämte gåvor och personliga tillhörigheter vilar.

Här har jag efter att jag parkerat bilen och korsat vägen (157 Ulricehamnsvägen) börjat närma mej rösena mot sydväst.  De ligger på en ås i dagens odlingslandskap.  


Efter egen snabb-studie av strandnivåer på platsen vid tiden kan jag konstatera att inget vattendrag funnits i det absoluta närområdet utan gissningsvis byggdes gravarna i ett odlingslandskap, dock sannolikt mycket mindre jämfört med dagens dito.  


Möjligen har gravarna varit synliga från Sämsjön som ligger c:a 3 km. västerut.  Sömsjön i sin tur är ju nära granne till Åsunden som är en del av Ätran.  Ätran har med säkerhet genom alla tider varit en viktig transportled för människor.

Kanske kunde människor på resande fot via Ätrandalen se de två stora gravrösena i höjd med Gällstad, om de vände blicken mot öster.... ?

Med anledning av det stora tids-spann från mitt besök på platsen tills dess att jag nu skriver dessa rader, kan jag inte längre med säkerhet meddela vilken av de två högarna som jag här fångat på bild.   Gissa ändå att detta röse är det södra (och det större av de två) och att jag här nalkas detsamma mot nordost.  


Detta (det södra) är det större röset, det mäter 18 meter i diameter emedan det norra mäter 14 meter i diameter, båda upplevs majestätiska där de ligger på sin ås i landskapet.

Jag vandrar här kring två mycket gamla gravar därest två eller (sannolikt) flera av mina förfäder vilar sin evighetsvila.  Känslan härvid är magisk och jag hedrar dem i mina tankar.