10 km söder om Ulricehamn på riksväg 40, tag av mot Hökerum, efter 1,5 km tag av mot höger (skyltat).


Kör så 1 km och tag sedan av åt vänster (skyltat), följ sedan den smala traktorvägen ytterligare c:a 600 meter och du skall där finna parkering och informationsskylt.


Gå så till fots mot sjön Mogden, skyltning finns.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

VÄDERSHOLMS   BORG

RAÄ Fornsök   -   Södra Ving 41:1


Borgen Vädersholm vid Hökerum nämns första gången i handlingar år 1376,  då skrivet som Wæthærsholm.


År 1378 bodde här Heine Snakenborg,  en anhängare till den dåvarande svenska kungen Albrekt av Meklenburg.


Ätten Snakenborg kom ursprungligen från Meklenburg och fungerade så som fogdar och hövitsmän på flera plaster i Västergötland vid tiden.

Vädersholms borg var vid sin aktiva tid troligtvis helt kringfluten av sjön Mogdens vatten.  Borgudden var dessutom ytterligare avskild från land genom en grävd och vattenfylld vallgrav.


Kvar av borgen idag är tre kullar,  på den högsta finns resterna av det centrala borgtornet.  Resterna av tornet syns idag som kallmurade delar av ytterväggar.


Fynd från utgrävningar berättar att holmen var bebodd redan under stenåldern.   Den medeltida borgen hade dock en relativt kort historia, den var aktiv endast under 1300 talet och 1400 talet.

Heyne Snakenborg var herre på Vädersholm i slutet av 1300 talet.   År 1388-89 blev han belägrad av danska drottning Margaretas trupper.


Margareta sägs ha upprättat ett kronans förvaltnings- centrum på Hökerum ,  "1 km väster om Vädersholm".

Undertecknad framkastar här en teori som menar att kanske låg detta ”Hökerum” vid dagens Vings gård. Det skulle stämma bra med avstånds-angivelsen ”1 km väster om Vädersholm”.


Den siste innehavare av detta Hökerum sägs vara Heyne Snakenborg och efter hans död övergick Hökerums ägor till Gudhems kloster.

(placeholder)
(placeholder)

HÖKERUM

VINGS  GÅRD

VÄDERSHOLM

Vädersholm  anno  2013

Här passerar jag Viskan, strax utanför borgområdet.    Viskan har här sitt inlopp i sjön Mogden från sjön Tolken alldeles invid borgudden.

Jag står på platsen för det centrala borgtornet, kameran är riktad mot nordost ut mot sjön Mogden.  Jag kan se de övriga två kullarna där det tidigare stått byggnader.  Man tror att den yttersta höjden var platsen för herremannens bostad.

Från en skylt på platsen, kompletterad av undertecknad    Vid borgens aktiva tid var den helt omfluten av Mogdens vatten och borgområdet kunde endast nås från land via broar.

Den grävda, stenskodda och idag torrlagda vallgraven.

Centrala borgtornet stod här   -   bilden togs mot väster och mot fastlandet.

c:a 1 km.

Filmat från centrala borgtornet.

REVIDERAD 200321 MED NY DRÖNAR-FILM ÖVER BORGOMRÅDET  -  SE LÄNGST NED.

Vädersholm  anno  2020

I samband med en utflykt å Tissereds kyrkoruin 21 mars 2020, passade jag även på att göra ett kärt återbesök vid Vädersholm på hemvägen.   Det visade sej vara mycket blött vid detta besök, borgudden var nästan, så som i forna tider, helt kringfluten av Mogdens vatten.

Samtidigt passade jag på att också göra en överflygning av borgområdet.