Har du vägarna förbi Varberg  -  då är det svårt att missa fästningen.  Besök den !

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Varbergs  fästning  -  året  2014  e.Kr.

(placeholder)

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

SUECIA  ANTIQUA  ET  HODIERNA

Mimer bokförlag, Göteborg  -  2014

ISBN 978-91-87593-40-6

VARBERGS   FÄSTNING

RAÄ Fornsök   -   Varberg 27:1


Historien Varbergs fästning börjar med en dansk greve.

Fästningen har, som så många andra fästningar i dagens Sverige, varit i ömsom danska, norska och svenska händer.


Bakgrunden till anläggandet av Varbergs fästning är mordet på den danske kung Erik Klipping år 1286.  


Greve Jacob Nielsen anklagades för mordet,  lystes fredlös och flydde därför till norra Halland,  vilket han tre år tidigare tilldelats så som sitt eget grevskap.


På Vardhberget vid Getakärr (som platsen för fästningen kallas)  lät han uppföra en försvarsanläggning.


Namnet på berget betyder "vaktberg eller vårdkaseberg", och har givit staden Varberg dess namn men syftade ursprungligen bara på fästningen.


Varbergs fästning var ursprungligen en blygsam anläggning, och bestod sannolikt till en början bara av en kastal som sedan utökades med ytterligare ett stenhus och stenmur mot havet.


Den norske kungen Erik Prästhatare och dennes efterföljare på tronen Håkon Magnusson understödde greve Jacob och stödde greven i försvaret av Norra Halland.

Från Norge kom både hantverkare och visst byggmaterial, och år 1305 överlät greven slottet i den norska kungamaktens händer.

Varbergs fästning mot nordväst .   Bilden togs från Rantzaus klippa  -  den klippa varvid han mötte döden för en svensk kula under en dansk belägring av fästningen.

Wardbergs fästning enligt Erik Dahlberg någon gång under 1600 talets andra hälft.   Avbildningen skulle komma att hamna Dahlbergs stora planchverk Suecia Antiqua et Hodierna.

Under nordiska sjuårskriget var Varbergs fästning inblandat i stridigheter.   Efter att Älvsborgs fästning i Göteborg fallit i danskarnas händer vid Älvsborgs lösen 1563 var Sverige helt avskuret från Västerhavet.


Svenska trupper trängde fram i Viskadalen 1565,  och sedan den danske befälhavaren på Varbergs slott vägrat kapitulera inleddes en beskjutning av slottet.   Efter tre dagar föll Varbergs slott och intogs av svenskarna.


1569 var de danska trupperna tillbaka vid Varberg under Daniel Rantzaus befäl.    Man började beskjuta slottet, varvid Rantzau dödats av en svensk kula från fästningen.   Den klippa varpå Rantzau mötte döden denna dag kallas än idag för just Rantzaus klippa.


Senare under striderna kom den svenske befälhavaren Bo Birgersson Grip att stupa varpå de svenske kapitulerade och så var Varbergs slott åter i danska händer.   Ovan ett kopparstick från tiden för Daniel Rantzaus belägring av fästningen 1569.

Södra muren  -  en stekhet dag i nådens år 2014.

Mot nordost längsmed foten av den centrala Dammbastionen.

Varbergs Schlott.  Plan och elevation av   O C  von Vicken, 1705.

Se plan och elevation i större skala  HÄR.

På väg upp från förborgen mot porten till yttre borggården.

Porthuset från ytter borggården.    

Längs med Slottskyrkans (nu museum) vägg med objektivet mot sydväst.


Längsmed Kungshuslängans mot norr.

Från Dammbastionen mot väster.

Från övre försvarsvallen Kockenburg nedöver bastion Grå munk  -  mot öster.

Längsmed Eskilssalshusets södra vägg mot väster och mot dansken.